Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informujemy, iż: 

 1. Administratorem danych osobowych jest Rehabilitacja Centrum Medycyny Paliatywnej spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Szosa Gdańska 19, 86-031 Osielsko, NIP: 554-296-41-80, REGON: 380018327, e-mail: rejestracja@rehabilitacjaspecjalistyczna.pl
 2. Informujemy, że przetwarzamy Pani/Pana dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne i dbamy o ich bezpieczeństwo. Gromadzimy Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji procesu rehabilitacyjnego.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, która jest niezbędna do przetwarzania danych ( art.6 ust. 1 lit a (RODO).
 4. Dane osób upoważnionych do udostępnienia dokumentacji medycznej z prowadzonej terapii jest dobrowolne.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom, biorącym udział w realizacji procesu rehabilitacyjnego, uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane żadnym nieupoważnionym odbiorcom, jedynie upoważnionemu personelowi i firmom współpracującym z zachowaniem zasad poufności i bezpieczeństwa- na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych oraz upoważnień.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywana poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzania.
 8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne- prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 9. Ma Pani/|Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy.
 11. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będą podejmowane wobec Pani/Pana zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania *
 12. Pytania, dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Rehabilitacja Centrum Medycyny Paliatywnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa proszę kierować na adres e-mail: odo@rehabilitacjaspecjalistyczna.pl

* profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Powrót