Klauzula do formularza kontaktowego

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanego dalej „RODO”, informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rehabilitacja Centrum Medycyny Paliatywnej Sp. z o.o. z ograniczoną odpowiedzialnością spóła komandytowa, ul. Szosa Gdańska 19, 86-031 Osielsko, NIP 554-296-41-80, REGON 380018327.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@rehabilitacjaspecjalistyczna.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie zawarte w powyższym formularzu kontaktowym na podstawie zgody – Art. 6 ust. 1 lit. a RODO
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie uprawnieni pracownicy Administratora.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przesłania ostatecznej odpowiedzi na zgłoszenie przesłane w powyższym formularzu.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Powrót