Bóle kręgosłupa – terapia manualna McKenzie

02.10
2018

Kręgosłup odgrywa ważną rolę w organizmie: to on podtrzymuje cały szkielet człowieka w pionie, to on zapewnia umocowanie mięśni i (pośrednio) odpowiada za bezpieczeństwo narządów wewnętrznych, on wreszcie umożliwia kośćcowi ruch i ochrania rdzeń kręgowy. Te i inne funkcje sprawiają, że kręgosłup jest wyjątkowo narażony na obciążenia mogące skutkować bólami, urazami czy wreszcie zmianami chorobowymi. Nie pomagają mu również wady postawy, źle uprawiany sport oraz nadwaga i siedzący, nieaktywny tryb życia. Bóle kręgosłupa mogą pojawić się w różnych jego odcinkach i być objawem wielu schorzeń, m.in. stanów zapalnych, zmian zwyrodnieniowych, dyskopatii, rwy kulszowej, ale i chorób autoimmunologicznych lub innych, niepowiązanych z kręgosłupem. Powtarzające się bóle kręgosłupa nie muszą oznaczać jeszcze stanu chorobowego, świadczą jednak o konieczności podjęcia kroków zaradczych, inaczej mogą utrudnić lub nawet uniemożliwić codzienne funkcjonowanie. W takim przypadku niezbędna staje się dogłębna diagnoza przyczyn takiego stanu i nie tylko uśmierzenie bólu, lecz i usunięcie jego przyczyn. Pomocna w tej materii okaże się terapia manualna McKenzie. Jaka to metoda i na czym polega?

Metoda McKenzie to metoda terapii manualnej stosowana w rehabilitacji, a polegająca na właściwym zdiagnozowaniu i biomanualnym leczeniu przyczyn bólów kręgosłupa i ogólnie narządów ruchu w celu poprawy mechaniki kręgosłupa lub stawów i tkanek okołostawowych kończyn. Diagnoza w metodzie McKenzie polega na przeprowadzeniu wszechstronnego wywiadu dotyczącego przyczyn powstawania bólu; diagnoza przeprowadzana jest oddzielnie (w oparciu o wyznaczone przez twórcę metody odrębne kryteria) dla poszczególnych odcinków kręgosłupa i kończyn. Poszukuje się przyczyn bólu, przebiegu choroby i dotychczasowego jej leczenia, ocenia się postawę chorego oraz bada jego odruchy nerwowe. Następnie przeprowadza się testy ruchowe każdego z diagnozowanych odcinków. Znając charakterystyki bólowe określonych schorzeń fizjoterapeuta stara się je wywołać i odnaleźć u chorego w trakcie badania. Ordynuje badanemu wykonanie określonych ruchów w różnych kierunkach i po ułożeniu się w określonej pozycji. Badanie to jest bardzo szczegółowe i może trwać nawet 2 godziny.

Terapia McKenzie: zastosowanie

Metoda McKenzie ma szerokie zastosowanie, nie tylko umożliwia skuteczną diagnozę przyczyny bólu kręgosłupa, pomaga też odróżnić je od bólów niepochodzących od kręgosłupa. Wskutek tak przeprowadzonego rozpoznania dane schorzenie klasyfikowane jest do jednej z grup schorzeń kręgosłupa: strukturalnej, posturalnej lub dysfunkcyjnej. Po dokonaniu kwalifikacji schorzenia do stosownej grupy dobiera się już właściwą metodę leczenia. Terapia McKenzie ma za zadanie ukrócić ból u pacjenta i jednocześnie sprawić, by została usunięta jego przyczyna. Ta może tkwić w tzw. dysku (szeroko pojęte urazy i schorzenia krążka międzykręgowego), powstać wskutek mechanicznego uszkodzenia tkanek kręgosłupa, wreszcie poprzez utratę elastyczności i właściwej mechaniki kręgosłupa.

Co ważne, terapia McKenzie to nie tylko badanie i zabiegi, to również profilaktyka. Fizjoterapeuta po badaniu przekaże pacjentowi sposoby układania ciała i wykonywania ćwiczeń, które mają zapobiec nawrotom schorzenia. Podpowie również, jak zmienić codzienne przyzwyczajenia (szczególnie w dziedzinie ruchu i ustawienia ciała), by dodatkowo zminimalizować ryzyko powrotu bólów kręgosłupa.

Powrót